Spacer po ośrodku

 

Zapytanie ofertowe na dostawę SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

 

Nowe produkty i usługi wprowadzone w ramach projektu „Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej poprzez zakup innowacyjnego
sprzętu diagnostyczno - terapeutycznego do kompleksowego bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa”


1. Badanie formetryczne i pomiar statyczny Diers 
- do diagnostyki przesiewowej 
- do weryfikacji procesu leczenia pomiędzy zdjęciami RTG

2. Badanie USG 
- do badania tkanek miękkich, stawów i kości

 

O rehabilitacji skoliozy w TTV

Mgr Mariusz Czarnecki (w roli eksperta) z pacjentką Panią Patrycją Jamroziak zaproszeni do programu medycznego "Bez recepty" telewizji TTV.

 

 

Kliknij aby przejść do galeri zdjęć

Kliknij aby przejść na stronę programu

 


Od lewej: Pani Patrycja Jamroziak, mgr Mariusz Czarnecki.

Film

Porady nie tylko w gabinecie !

Mgr Mariusz Czarnecki w roli eksperta z pacjentem Panem Ryszardem Rumasem w programie zdrowotnym "Bez recepty" w telewizji TTV o rehabilitacji w chorobach reumatycznych.

 

 

Kliknij aby przejść do galeri zdjęć

Kliknij aby przejść na stronę programu

 

 

 

Od lewej: mgr Mariusz Czarnecki, ortopeda Jan Paradowski (prowadzący program), Pan Ryszard Rumas

 

 

II Międzynarodowa Konferencja Metody FED w Konstancinie-Jeziornej 12-13 paźdzernik 2013r.

Prelekcja Mariusza Czarneckiego. "Skutecznośc leczenia metodą FED u osób ze skoliozą w różnym wieku kostnym i metrykalnym w Ośrodku „BIO” Mariusz Czarnecki w Końskich. " pobierz prezentację

 


 

mgr Mariusz Czarnecki po międzynarodowej konferencji w Ostrowcu Św. przyjmuje od prof. Sastre Fernandeza (twórcy metody FED i członka Światowej Komisji Fizjoterapii) gratulacje po zaprezentowanym wykładzie z wyników bezinwazyjnego leczenia skolioz w swoim Ośrodku BIO

 

terapeuta manualny Mariusz Czarnecki odbiera dyplom kursu mistrzowskiego (Master) metody Ackermanna od Helen i Paul Ackermann

 

Efekty i rezultaty metody FED w Końskich

Po 6 miesiącach działalności naszego ośrodka w zakresie metody FED posiadamy zdjęcia rentgenowskie potwierdzające raporty prof. Sastre Fernandeza z Hiszpanii. A oto niektóre przykłady efektów u naszych pacjentów:

• płeć K, 13 lat, Risser 3, skolioza dwułukowa piersiowa prawostronna kąt Coba 80°, lędźwiowa lewostronna kąt Coba 61°
po 12 miesiącach
terapii metodą FED: Risser 3,5, kąt Coba 61° w odcinku piersiowym, w odcinku lędźwiowym kąt Coba 48°

• płeć M, 16 lat, Risser 4,5, skolioza prawostronna piersiowo-lędźwiowa TH10-L3, kąt Coba 52°, krąg TH12 sklinowacony 10mm;
po 6 miesiącach terapii metodą FED: Risser 4,5, kąt Coba 38°, krąg TH12 sklinowacony 5mm

• płeć K, 16 lat, Risser 4,5, skolioza prawostronna piersiowo-lędźwiowa TH7-L2, kąt Coba 31°, krąg TH9 sklinowacony 5mm,
krąg L2 sklinowacony 3mm;
po 6 miesiącach terapii metodą FED: Risser 4,5, kąt Coba 18°, krąg TH9 sklinowacony 3mm, krąg L2 sklinowacony 2mm

• płeć K, 14 lat, Risser 3,5, skolioza lewostronna piersiowo-lędźwiowa TH9-L2, kąt Coba 30°, kąt Raimondi 17° - L1;
po 6 miesiącach terapii metodą FED: Risser 3,5, kąt Coba 18°, kąt Raimondi 8° - L1

 

Pacjent 6 lat - sukces w ośrodku w Końskich

Przed: 18°

Po ok. roku: praktycznie prosty

 

Pacjent 14 lat - Risser 2,5 - sukces w ośrodku w Końskich

Przed: 16° ze sklinowaceniami w kręgach

Po 2 latach:

 

Pacjent 5 lat - sukces w ośrodku w Końskich

Przed: 15°

Po:

 

Pacjentka 11 lat, Risser 0° - sukces metody FED w Końskich

Przed: 20° Cobba Po: ok. Cobba

Im wcześniej przystąpi się do leczenia metodą FED (Risser 0-1), moża całkowicie wyprostować kręgosłup.

 

 

Pacjentka 24 lata, Risser 5 - sukces metody FED w Końskich u pacjentki dorosłej, w odcinku lędźwiowym poprawa o blisko 50%

Przed: Th 23° Cobba
L 34° Cobba
Raimondi Th 1,5°
Raimondi L 26°

Po: Th 16° Cobba
L 18° Cobba
Raimondi Th 1°
Raimondi L 17°

 

Pacjentka 18 lat, Risser 4,5

Przed: L 20° Cobba
Raimondi 10°
Po: L 14° Cobba
Raimondi 10°

 

Pacjentka 15 lat, Risser 1

Przed: Th 27° Cobba
L 28° Cobba
Raimondi Th
Raimondi L 14°
Po: Th 21° Cobba
L 20° Cobba
Raimondi Th --
Raimondi L 12°

 

 

PRZED PO

20-letnia pacjentka z Risserem 4,5 po 6 miesiącach terapii
w Ośrodku BIO Mariusz Czarnecki 
Zmniejszenie krzywizn bocznych kręgosłupa, wyrównanie wcięć talii.
Zdecydowane poprawienie pleców i ich estetyki

 

Leczona skolioza ćwiczeniami 
ogólnorozwojowymi.
Pogorszenie w ciągu 2 lat 
z 48° do 80°
Po 12 miesiącach leczenia w naszym ośrodku metodą FED
z 80° do 68° odc. piersiowy
z 61° do 48° odc. lędźwiowy

 

Skolioza w wieku 18 lat nieleczona

Skolioza tej samej pacjentki w wieku 24 lat nieleczona z progresją odc. th 11°, 
odc. lędźwiowy 7°

Wniosek: W wieku dorosłym również występuje progresja skoliozy nieleczonej

Redukcja skoliozy po leczeniu kilkumiesięcznym metodą FED.
Redukcja z 58° w odc. th na 49° odc. lędźwiowy z 47° na 35°
Przed terapią Po terapii metodą FED

 

 

Pacjentka z Risserem 4,5, 17 lat
odc. th 28°, Raimondi 8
odc. lędźwiowy 35°, Raimondi 22
sklinowacenie L5 11 mm
Pacjentka 18-letnia po półtorarocznym leczeniu metodą FED redukcja skoliozy
odc. th 22°
odc. lędźwiowy 28°, Risser 4,5

Wizualizacja pleców po półtorarocznym leczeniu metodą FED 18-letniej pacjentki

 

Przykład 14 letniej pacjentki z progresywną skoliozą

Przed Po (8 m-cach) leczenia metodą FED

Pacjentka 14 lat (RTG 11.01.13r.)

33° Cobba
22° Raimondi

Skolioza jednołukowa

Pacjentka 15 lat (RTG 27.03.14r.)

43° Cobba

Progresja skoliozy bez specjalistycznego leczenia metodą FED

Pacjentka 15 lat (RTG 23.12.14r.)

34° Cobba
16° Raimondi

Regresja skoliozy po 8 miesiącach leczenia metodą FED

 

 

Najważniejsze informacje o skoliozie dla dzieci i ich rodziców:

- specjalistycznie badaj postawy dzieci do 8-9 roku życia (wg prof. Sastre każda skolioza do 9 roku życia jest do wyleczenia) - sygnał o skoliozie to przesunięte w bok biodro, opuszczony bark,
- największe ryzyko dla dziewczynek przy asymetriach postawy to okres bardzo szybkiego wzrostu kręgosłupa tuż przed i w trakcie rośnięcia piersi,
- największe ryzyko dla chłopców przy asymetriach postawy to okres bardzo szybkiego wzrostu kręgosłupa w trakcie przechodzenia mutacji głosu,
- nie obawiaj się RTG, ponieważ 100% diagnoza zależy od zdjęć kręgosłupa a-p z miednicą i stawami biodrowymi (bez stawów biodrowych ciężko precyzyjnie ustalić właściwą długość kończyn dolnych - jeden z kluczy do 100% diagnozy),
- nie obawiaj się specjalistycznego, trójwymiarowego i skutecznego gorsetowania Cheneau (zapobiega postępowaniu skrzywieniom kręgosłupa, utrwala postępy rehabilitacji).

 

A oto w skrócie metoda F.E.D. skoliozy:

 

Elektroterapia, Termoterapia

 

Ośrodek specjalizuje się w leczeniu bezinwazyjnym dyskopatii kręgosłupa
(uwypukleń krążków międzykręgowych)

i ich konsekwencji: rwy kulszowej, udowej, barkowej

- w początkowej fazie (protruzje),
- w zaawansowanej fazie (ekstruzje, a nawet sekwestracje - jeżeli jest to możliwe)
w celu uniknięcia przez pacjenta operacji neurochirurgicznej.

Ośrodek BIO Mariusz Czarnecki posiada duże sukcesy w leczeniu przepuklin dyskowych (wszyscy pacjenci leczeni w naszym ośrodku unikneli operacji).

Ośrodek wykorzystuje najskuteczniejsze bezinwazyjne metody terapii w tym zakresie:
- metodę McKenziego - biomechanicznego leczenia zespołów bólowych kręgosłupa,
- metodę elektroakupunktury, laseropunktury,
- metodę Ackermanna - osteopatii i delikatnej chiropraktyki (tzw. nastawiania kręgosłupa),
- kompleksowej nowoczesnej fizykoterapii (laseroterapia, magnetoterapia, elektroterapia),
- kinezjotaping (plastrowanie),
- wyciągi Perschla, na pętli Glissona,
- indywidualnej kinezyterapii.

 

Ośrodek specjalizuje się w terapii manualnej
kręgosłupa i stawów obwodowych
(osteopatii i delikatnej chiropraktyki)

 

BIO Mariusz Czarnecki posiada z Görlitz kurs mistrzowski (Master) metody Ackermanna - osteopatii i delikatnej chiropraktyki
oraz dysponuje technikami terapii manualnej i ortopedycznej Kalternborna.


 

BIO Mariusz Czarnecki

ul. Akacjowa 124

26-200 Końskie

tel: + 48 505 013 603

biuro@fedskoliozy.pl