Projekty

Tytuł projektu:

Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostyczno – terapeutycznego do kompleksowego bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa

 

Cel projektu

Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie

Planowane efekty:

W ramach projektu zakłada się wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej i kompleksowej metody bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa. Powyższa metoda umożliwia wprowadzenie leczenia już w momencie jej wczesnego zdiagnozowania, dzięki temu można uniknąć pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów i zatrzymać postęp choroby.

 

Nr projektu: RPSW.02.05.00-26-0443/16

Wartość projektu: 435 420,00 zł

Wartość przyznanego dofinansowania UE: 348 336,00 zł

 

OGŁOSZENIA:

Zapytania Ofertowe:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Specyfikacja urządzeń

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

 

Wybrani wykonawcy: